Onze Waarde

De EvenementAssistent biedt gemeenten een beter en sneller proces, levert een bijdrage aan veiligheid van evenementen en verlaagt inspanningen en administratieve lasten van de ondernemer.

De EvenementAssistent biedt gemeenten een beter en sneller proces, levert een bijdrage aan veiligheid van evenementen en verlaagt inspanningen en administratieve lasten van de ondernemer.

De EvenementAssistent biedt gemeenten een beter en sneller proces, levert een bijdrage aan veiligheid van evenementen en verlaagt inspanningen en administratieve lasten van de onderneme

 • Een koppeling met gemeentesystemen.
 • Een koppeling met het Ondernemingsdossier.
 • Een koppeling met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), de Nationale Politie Kalender en andere landelijke system
 • Het gemeentelijk beleid is op vele aspecten opgenomen in de EvenementAssistent, maar maatwerk is mogelijk.
 • Eenvoudige gegevensuitwisseling met politie, brandweer, GHOR en andere door de gemeente in te roepen adviseurs.
 • Een lokale / regionale / landelijke evenementenkalender voor meldingen en vergunningen.
 • Opgenomen als deel IV van de Handreiking Evenemenentenveiligheid.
 • Centraal technisch en fuctioneel beheer van de applicatie.
 • De afhandeling van aanvragen en meldingen via één landelijke standaard webapplicatie.
 • Eenvoudige gegevensuitwisseling met politie, brandweer, GHOR en andere door de gemeente in te roepen adviseurs.
 • Een automatische risicoscan.

Vraag over een evenement? Vraag het onze experts.