Onze Waarde

De EvenementAssistent biedt gemeenten een beter en sneller proces, levert een bijdrage aan de veiligheid van evenementen en verlaagt inspanningen en administratieve lasten van de ondernemer/organisator.

 • Een koppeling met gemeentesystemen.
 • Een koppeling met het Ondernemingsdossier.
 • Een koppeling met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), de Nationale Politie Kalender en andere landelijke system
 • Het gemeentelijk beleid is op vele aspecten opgenomen in de EvenementAssistent, maar maatwerk is mogelijk.
 • Eenvoudige gegevensuitwisseling met politie, brandweer, GHOR en andere door de gemeente in te roepen adviseurs.
 • Een lokale / regionale / landelijke evenementenkalender voor meldingen en vergunningen.
 • Opgenomen als deel IV van de Handreiking Evenemenentenveiligheid.
 • Centraal technisch en fuctioneel beheer van de applicatie.
 • De afhandeling van aanvragen en meldingen via één landelijke standaard webapplicatie.
 • Eenvoudige gegevensuitwisseling met politie, brandweer, GHOR en andere door de gemeente in te roepen adviseurs.
 • Een automatische risicoscan.

Vraag over een evenement? Vraag het onze experts.