In september 2012 is de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEv) vastgesteld door het Veiligheidsberaad. De Handreiking Evenementenveiligheid is een hulpmiddel om evenementenveiligheid in gemeenten en veiligheidsregio’s vorm te geven. Mede daarom richt de handreiking zich op het verlenen van de evenementenvergunning door de gemeente en het (integraal) adviseren van de hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR) aan de gemeente bij een evenement.

De Handreiking Evenementenveiligheid bestaat uit vijf min of meer autonome delen. Deze zijn met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd maar kunnen – indien nodig – los worden gebruikt. De handreiking bestaat uit de volgende delen:

  • Deel 1: een uiteenzetting van de context en het procesmodel.
  • Deel 2: de beschrijving van het proces evenementenveiligheid (a.d.h.v. procesmodel).
  • Deel 3: een uitwerking van de gemeentelijke processen.
  • Deel 4: een beschrijving van het project de ‘Evenement Assistant van het programma Slim geregeld, goed verbonden.
  • Deel 5: uitwerking van de risicoanalyse met daaraan verbonden capaciteiten.

De verschillende onderdelen van de handreiking zijn in opdracht van betrokken verantwoordelijken opgesteld en waar nodig vastgesteld. Voor deel 3 is dat het Ministerie van Veiligheid & Justitie, voor deel 4 is dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor de delen 1, 2 en 5 zijn dat de Redactieraad Brandweer en Crisisbeheersing en het Veiligheidsberaad.

De handreiking is te vinden op de themaportaal: www.infopuntevenementenveiligheid.nl.